-Styr på kørekortområdet nu!

-Fokus på udenlandske chauffører

-Kontrol af lastbiler på rastepladser i ferier

Jeg mener, at der er nok at tage fat i på transportområdet. I alt for mange år har Danmark vendt det blinde øje til, mens udenlandske chauffører lystigt har brudt reglerne for cabotagekørsel. Cabotagekørsel betyder meget forenklet, at en udenlandsk chauffør kun må køre 3 ture i Danmark, indenfor 7 dage, før denne skal forlade Danmark igen. Alligevel ser vi hvert år at de større rastepladser er fyldt med østeuropæiske lastbiler, mens chaufførerne er taget hjem på juleferie uden bilen. Det skaber naturligvis en mistanke til at der sker lovbrud i denne forbindelse.

Vi kan ikke ændre på Køre-hvile-tids-reglerne og det mener jeg grundlæggende heller ikke at vi skal.
Derimod skal vi tjekke de udenlandske chauffører mindst lige så grundigt som de danske. Også selvom det er mere besværligt.

Vi skal hjælpe vores chauffører med at overholde disse regler. Det skal vi ved at skabe ordentlige forhold og flere pladser på rastepladserne. Alt for mange steder kommer chaufførerne til fyldte rastepladser, hvor der udskrives bøder hvis man holder udenfor de afmærkede båse. Hvis chaufførerne IKKE parkerer udenfor båsene, overskrider de ofte køre-hviletids-reglerne. Derfor ender det ofte som valget mellem pest eller kolera.

Kørekort området sejler og har gjort det i årevis. Der er behov for en løsning her og nu. Det er en brugerbetalt ydelse, hvilket betyder at der aldrig bør mangle arbejdskraft. Kørekort området skal opprioriteres nu, for det vil ramme erhvervslivet hårdt hvis der opstår større chaufførmangel, end der allerede er.

Reglerne omkring kørekort trænger også til en kraftig justering. En del af reglerne giver ingen mening. Jeg ved at arbejdet med denne justering allerede er i gang og jeg afventer spændt resultatet.

Kørelæreruddannelsen skal reguleres og man bør overveje om det giver mening, at så vigtig en uddannelse er selvbetalt.

Den kollektive trafik bør opprioriteres, ikke kun i storbyerne, men også i landområderne. Der bør regnes på om det vil give mening, at gøre den kollektive trafik gratis, mod en stigning i skatten. Skattestigningen skal evt. differentieres så procenten er lavere i landområder med dårligere dækning, end i storbyerne, da borgere i storbyerne givet vil få langt større gavn af denne ordning. Vinderen skulle gerne ende med at blive miljøet.

Se mere under erhverv og miljø.