-Beskyt vores velfærd

-Begrænset kontanthjælpsperiode

-Større borgerinddragelse

Jeg mener, at det er vigtigt at Danmark fortsat har en stærk socialpolitik, men samtidig skal vi også passe på at det ikke bliver en invitation til velfærdsmigration. Danmark er et lille land og vi hverken kan eller skal sætte vores velfærd over styr. Derfor skal systemet reformeres, så det ikke er en mulighed at gøre overførselsindkomst til en fast, selvvalgt levevej. Det kan f.eks. ske ved en max. periode hvor der er adgang til kontante beløb på kontoen.

Kontanthjælp skal tilbage til grundtanken, nemlig det absolut yderste sikkerhedsnet. Vi ser i dag personer som har formået at opretholde kontanthjælp gennem hele deres voksenliv. Er du arbejdsdygtig skal du yde, er du ikke arbejdsdygtig skal du ikke være på kontanthjælp, men på en ydelse som afspejler din situation.

Hele det sociale system skal nytænkes, så borgeren inddrages mere i ønsker for fremtiden. Det er vigtigt at planer der lægges, afspejler borgerens ønsker. Hvis man ikke kan se sig selv i den branche man uddannes til, vil det være svært at blive fastholdt i arbejdet.

Modregning i pensioner skal ophøre. Vi taler her om mennesker der nok er i livsvarig overførselsindkomst, enten grundet alder eller sygdom. Det må aldrig betyde at de eller deres partner ikke er i stand til at tjene lidt ekstra, til en julegave eller en ferie.

Vi skal væk fra indkaldelse til meningsløse samtaler. F.eks. blev jeg selv kaldt til samtale da min ryg var brækket. I 3 mdr. måtte jeg kun sidde ganske kortvarigt. Det gav helt sig selv, for efter kort tid blev smerterne uudholdelige. Alligevel modtog jeg en indkaldelse til samtale på jobcentret, hvor vi skulle afklare muligheden for at jeg kunne komme tilbage i job, evt. med særlige hensyn fra arbejdsgiver. Da jeg arbejder som kørelærer, hvilket er et siddende job, gav denne samtale ingen mening. Derimod gav den en transportudgift til et i forvejen ret hårdt budget, da jeg på daværende tidspunkt var gået fra min gode løn til sygedagpenge. Heldigvis er jeg én af dem som siger fra, derfor blev samtalen telefonisk i stedet, men mange var bare mødt op, selvom det ingen mening giver.

I de tilfælde hvor der er SÅ lidt ressourcer i en person, at det nærmest ikke giver mening at sætte personen i arbejde, skal den pågældende medinddrages. Nogle ønsker selv en tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor andre ønsker at kunne spare de knappe ressourcer til socialt samvær. I disse relativt få tilfælde, må det være op til den enkelte hvad der er bedst for denne.

Se også erhverv, udlændinge og sundhed.