Min holdning til miljøpolitik

-Forskning

-Infrastruktur

-Bevarelse/genskabelse af regnskoven

Jeg mener, at vi skal føre en god, sund men også fornuftpræget miljøpolitik. Vi skal blive bedre til at flytte arbejdspladserne ud til arbejdskraften, i stedet for at vi som nu samler arbejdspladserne i storbyerne, hvortil folk fra de områder hvor erhvervslivet ikke blomstrer, nu er nødt til at pendle. Netop i disse områder er den kollektive trafik ikke i så god stand, at det er muligt at pendle med offentlig transport, hvilket nødvendiggør egen transport i bil.

Desuden skal vi se på løsningerne globalt. Trods min indgroede mistillid til EU, erkender jeg at det på nogle områder giver mening at samarbejde. Et af de områder er miljøet. Det nytter ikke at Danmark lever op til aftalen om reducering af CO2 udslip, hvis det så betyder at vi udflytter produktion til lande, som ikke er så langt på området omkring reduktion af CO2 udslip, som Danmark er. Dette vil i sidste ende betyde at vi på verdensplan i stedet øger CO2 udslippet.

Vi skal tage miljøet alvorligt. Det er vigtigt, at det er en god verden, vi overdrager til de næste generationer. Jeg mener ikke at vejen frem på dette område er gennem restriktioner og forbud. Eksempelvis kommer jeg aldrig til at bidrage med min stemme til at indføre kødfrie dage, bilfri byer eller andre restriktive tiltag på dette område. Jeg mener at vejen frem er teknologi. Vi skal satse på at udvikle løsninger, som nedsætter udledningen af CO2. Desuden skal vi have modet til at turde råbe op om et af de allerstørste problemer i forhold til miljøet, nemlig nedlæggelsen af enorme skovarealer eksempelvis i Amazonas Regnskove.

Se mere under erhverv og decentralisering af arbejdspladser.