-Hurtig sagsbehandling

-Virksomheder med positiv egenkapital, skal tilbydes en periode med skattefrihed, hvis de flytter til en landkommune

-Import af arbejdskraft skal modvirkes med uddannelse af tilsvarende arbejdskraft i Danmark

Jeg mener, at erhvervslivet er grundstenen i et samfund. Fungerer erhvervslivet ikke, kommer resten heller ikke til at fungere. Uden erhvervslivet visner lokalsamfundet og nationalt set vil der ingen penge være til velfærd mm. Derfor er det vigtigt, at vi tilskynder erhvervsliv og iværksætteri.

Det er vigtigt at ansøgninger og lignende behandles grundigt men hurtigt. Det må ikke være sådan, at erhvervslivet bliver forhindret i at blomstre på grund af bureaukrati. I de små lokalsamfund er det vigtigt, at vi får masser af arbejdspladser. Dette kunne ske ved at flere arbejdspladser, både offentlige og private, flyttes ud i de mest erhvervsmæssigt udfordrede områder. Dette skal ske frivilligt, med gulerod i stedet for pisk.

Man kunne eksempelvis overveje at nedsætte skatten i disse områder, samt at få et nationalt team til at vejlede de påvirkede kommuner omkring mulighederne for at gøre sig mere attraktive, både for erhvervslivet, men også for den arbejdskraft der nødvendigvis må tilflytte området. Virksomheder med positiv egenkapital skal tilbydes en periode med skattefrihed, til gengæld for at udflytte virksomheden til landkommunen.

Erhvervslivet skal opmuntres til at finde/skabe arbejdskraften nationalt, men i de tilfælde hvor dette ikke er muligt, skal processen med at få nødvendig udenlandsk arbejdskraft til erhvervslivet ikke vanskeliggøres, mere end hensynet til det danske samfund og kultur fordrer.

Det må være et ufravigeligt krav at al ”importeret” arbejdskraft skal følge lønniveauet for tilsvarende dansk arbejdskraft. Man kan overveje, om man ved import af kvalificeret udenlands arbejdskraft, eventuelt skal pålægges at medvirke til uddannelse af tilsvarende dansk arbejdskraft. Dette er ikke tænkt som en økonomisk byrde, snarere som en ”gratis” elev der lønnes af staten, men hvor virksomheden bidrager med den uddannelse og viden som ikke tidligere har været til rådighed. Dette vil i sidste ende løfte det samlede Danmark, da vi i perioder med høj arbejdsløshed i højere grad vil kunne være ”selvforsynende” med arbejdskraft.

Udflytning af arbejdspladser vil også kunne gavne miljøet og socialpolitikken. Se mere under disse emner, samt under udlændingepolitik.