-Respekt

-Værdighed

-Omsorg

Jeg mener at vi skal vise vores ældre respekt. Det skal vi ved at behandle dem ordentligt. Alt for mange steder har nedskæringer betydet, at mange ældre er meget ensomme. Hjemmeplejen har ikke længere tid til at drikke en kop kaffe og det har betydet meget for mange ældre. Samfundet skal ikke kun holde de ældre i live, men skal også være med til at forbedre livskvaliteten. 14 dage imellem rengøring eller mere, er heller ikke værdigt. Det må og skal vi gøre bedre.

Det er også vigtigt, at de ældre får mulighed for at komme ud af huset. Derfor er en ordning som klippekort ordningen vigtig og bør gøres lovpligtig. Maden skal være frisk tillavet og gerne på stedet. De ældre skal gerne medinddrages i det omfang de kan og har lyst, da det giver en øget følelse af noget kendt og hjemligt. Vi skal drage omsorg for at vores ældre har så god en hverdag som muligt.

Se mere under socialpolitik og udlændinge.